Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları

Genel Gizlilik Politikamız

Mypoba Dijital Hizmetler ve Organizasyon Ltd. Şti. olarak mypoba.co internet sitemizi ziyaret edenlerin ve üyelerimizin  gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. Bu hususun ayrıca ilgili yasal mevzuat uyarınca da yasal yükümlülüğümüz olduğunu bilmenizi isteriz.

mypoba.co internet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz, elektronik olarak bizimle paylaştığınız veya sözleşmelerin kurulması aşamasında ilettiğiniz kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek ve size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. 

mypoba  işbu Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili gösterilmesi gereken dikkat ve özeni göstermektedir

Sizlere ait kişisel veriler dahil olmak üzere tüm bilgiler onayınız olmaksızın, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Şirketimiz, destek hizmeti aldığı kuruluşların, mypoba gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlamaktadır.

Bu doğrultuda, sizlere ilişkin tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, hatalı kullanım ve değişikliklerden, bozulma ve yok edilmekten korunması; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel yaklaşımımızdır.

Bu kapsamda, mypoba 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması için KVKK’nın öngördüğü ilkeleri benimsemekte ve kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. 

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, mypoba’da işlenen verilerinizin neler olduğu, mypoba tarafından nasıl işlendiği ve bunlar üzerindeki yasal haklarınızı açıklamaktadır. Ancak, mypoba’da link verilen internet sitelerinde, ziyaret edilen internet sitelerinin gizlilik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup, bunlardan dolayı mypoba sorumluluk kabul etmez.

'mypoba' Kullanım Koşulları

“mypoba”: mypoba.co’nun sahibi Mypoba Dijital Hizmetler ve Organizasyon Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca "mypoba" olarak anılacaktır.) ifade eder.

“mypoba.co”: www.mypoba.co isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “mypoba”nın “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesini ifade eder.

“Üyeler”: mypoba’ya üye olmak suretiyle mypoba.co’ya erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Ziyaretçi”: mypoba.co’ya erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Satın Alan Üye”: mypoba ile akdettiği Mekan/Sanatçı/Organizatör ve/veya Marka Sözleşmesi kapsamında mypoba.co’ya üye olan ve mypoba.co üzerinde Sağlayıcı tarafından temin edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan tüzel/gerçek kişileri ifade eder.

"Sağlayıcı Üye": mypoba ile akdettiği Mekan/Sanatçı/Organizatör ve/veya Marka Sözleşmesi kapsamında mypoba.co’ya üye olan ve mypoba.co üzerinde oluşturduğu profil üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

"Üyelik": Üye olmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişilerin mypoba ile Sözleşme akdetmesi ve “mypoba.co”daki formları doğru ve gerçek bilgilerle doldurması ve verdiği bilgilerin “mypoba” tarafından onaylanması ile kazanılan statüdür.  

mypoba Hizmetleri ("Hizmet"): Üyeler’in mypoba ile akdettiği sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “mypoba” tarafından sunulan hizmetlerdir.

"İçerik": Üyeler tarafından mypoba.co’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal, işitsel imge, teklif vb. her türlü hususu ifade eder.

"mypoba Veritabanı" : “mypoba.co” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “mypoba”ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

www.mypoba.co alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. 

İşbu Kullanım Koşulları, www.mypoba.co’nun kullanımı,  burada yer alan hizmetlerden yararlanmanıza ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda hak ve yükümlülüklerinizi düzenlemesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen www.mypoba.co’yu kullanmaktan vazgeçiniz. 

www.mypoba.co internet sitesini ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve mypoba.co’da bulunan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, bunlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. mypoba.co hizmetlerinden yararlanan veya herhangi bir şekilde erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi işbu “Kullanım Koşulları”nı ve mypoba tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılır.

mypoba işbu “Kullanım Koşulları”nı, mypoba.co’da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i,  herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak mypoba.co’da yayımlanır ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır.

1. mypoba Hakkında

mypoba, mypoba.co’yu işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

İşbu Kullanım Şartları mypoba.co’da yer alan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler arasındaki ilişki işbu Kullanım Şartları’nın kapsamına girmemektedir ve mypoba Üyeler arasındaki alım-satım ilişkisinden, birbirleri ile paylaştıkları içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

Üyeler, mypoba.co üzerinde gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak birbirlerine karşı sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

mypoba, mypoba.co’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir.

Bu nedenle, mypoba.co’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

mypoba, böyle bir yükümlülüğü olmasa da, herhangi bir bildirimde bulunmadan söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. mypoba.co üzerinde yer verdiği herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle mypoba’nın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, mypoba ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı tek başına sorumludur.

mypoba.co üzerinde yapılan alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmeleri, Satın Alan Üye ve Sağlayıcı Üye arasında kurulacaktır.  mypoba bahsi geçen mesafeli satış sözleşme ilişkisinde taraf değildir. Bu nedenle, Satın Alan Üye ve Sağlayıcı üye beyan ve taahhütlerinden bizzat sorumludur. 

Bu bağlamda Sağlayıcı Üye, mypoba.co’da sergilediği, teklif ettiği, beyan ettiği, sattığı tüm ürün, hizmetlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, gerektiğinde taahhütname, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Sağlayıcı üyenin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

Taraflar mypoba.co üzerinde gerçekleşen mal veya hizmetin satışında, teklif aşaması gibi hiçbir işleme mypoba’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

2. mypoba'da Üyelik

mypoba.co’da Mekan, Sanatçı, Organizatör ve Marka olmak üzere 4 farklı Üyelik tipi bulunmaktadır.

mypoba ve Üye olmak isteyen gerçek/tüzel kişiler arasında akdedilen sözleşme kapsamında belirlenen üyelik bedellerinin mypoba.co’nun belirlediği ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle bu bedel ödenmezse Üyelik gerçekleşmemiş kabul edilir.

Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen gerçek kişilerin 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Tüzel kişiler için mypoba tarafından talep edilen yetkiyi gösteren belgelerin sunulması gereklidir. Üyelik sözleşmesi akdederken ve mypoba.co’da profil oluştururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan gerçek/tüzel kişiler, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “mypoba” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir.

mypoba.co tarafından talep edilen üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra mypoba tarafından kullanıcı adı ve şifre temin edilecektir. Üyeler bu kullanıcı adı ve şifre ile mypoba.co’ya giriş yapabilirler. Üyelik’in herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bu kullanıcı adı ve şifre ile mypoba.co’ya giriş engellenecektir. 

 “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiye ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir.

 “mypoba” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin mypoba’dan talepte bulunması halinde mypoba karar verme yetkisine sahiptir. 

Üyeler, mypoba ile hazırlar arasında akdettikleri Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlenen hak ve yükümlülükler çerçevesinde mypoba.co’dan yararlanabilecektir.

3. mypoba Hizmetleri

3.1. mypoba, Üyeler tarafından yüklenen içeriklerin, ara yüzler kullanılmak suretiyle Üyeler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. mypoba, mypoba.co üzerinde Üyeler’in diğer üyelerin ilanlarına ulaşabilmelerini ve Üyeler ile iletişime geçmelerini sağlamaktadır. Üyeler, mypoba ile hazırlar arasında akdettikleri Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlenen hak ve yükümlülükler çerçevesinde mypoba.co’dan yararlanabilecektir. 

3.3. mypoba, mypoba.co ile verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile mypoba.co dahilinde erişilen İçerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. mypoba, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. mypoba.co Kullanımına İlişkin Koşullar ve Yükümlülükler

4.1. Üyeler, hukuka uygun amaçlarla mypoba.co üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin ve Ziyaretçilerin mypoba.co dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili mypoba’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

Üye'nin mypoba.co’da işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra mypoba tarafından oluşturulmakta ve Üye’ye teslim edilmekte olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. 

Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını; sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı mypoba’nın, Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder. mypoba’nın bu hususta herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

4.2. mypoba.co, Üyeler tarafından mypoba veritabanına yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmesi ve birbirleri ile iletişime geçerek teklif almaları ve satın alma işleminin tamamlanması esasıyla çalışmaktadır. Üyeler, mypoba’da yayınladıkları ve diğer Üyeler’e ilettikleri içeriklerin ahlaka, hukuka uygun olduğunu ve içerikten münhasıran sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler. 

mypoba, Üyeler tarafından yayınlanan ve görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin, tekliflerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir.

Söz konusu ilan ve İçerikler dolayısıyla mypoba’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü mypoba’nın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Üye ve Ziyaretçiler kabul ve beyan etmektedir.

4.3. Üyeler, mypoba.co üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, mypoba ile akdedilen Sözleşme hükümlerine, mypoba.co’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan ederler.

Üye'nin mypoba.co dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. mypoba, genel ahlak kurallarına, hukuka, sözleşme hükümlerine ve kullanım şartlarına aykırı olduğunu değerlendirdiği ilanların, mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla tarama yapabilir ve tespit ettiği içerikleri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın silebilir veya askıya alabilir. Üyeliği herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. Böyle bir durumda üyelik bedeli iadesi yapılmaz.

4.4. Üyeler, mypoba.co dahilinde haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, mypoba’nın ve üçüncü kişilere zarar verecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. Üyeler, mypoba.co’da eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "mypoba’nın amacına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Üye tarafından verilen ilanlardaki iletişim bilgileri, sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. Üyeler, teklif aşamasında ve iletişim aşamasında diğer Üyelere verdikleri kişisel veri ve/veya bilgilerden münhasıran sorumludur.

İlanda veya teklifte yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca yükümlülüklere uymak amacıyla Üye ve Ziyaretçilerin “mypoba.co” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.7. mypoba üyelik sırasında ve/veya mypoba.co’da Üyeler'den alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, mypoba.co’nun kötüye kullanımı, suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye’ye iletebilecektir.

mypoba, "Üye" bilgilerini işleyebilir, tasnif edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir.

mypoba aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, mypoba.co’nun hangi bölümlerini ziyaret ettiği, gerçekleştirdiği işlemler, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.  

mypoba Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında veri işleyebilir.

 4.8. “mypoba.co” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya mypoba “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; mypoba’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9. “mypoba” ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “mypoba Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “mypoba” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “mypoba tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; mypoba’nın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. mypoba.co bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, mypoba.co’nun iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde mypoba.co’ya erişim sağlanmaya çalışılması, mypoba.co üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, veri madenciliği, (data mining) veri taraması (data crawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer üyelerin verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması yasak ve hukuka aykırıdır.

Ayrıca, mypoba.co’daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; mypoba’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. 

mypoba’nın Üye’yi veya Ziyaretçi'yi yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Üye ve Ziyaretçiler bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.11. mypoba.co verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan mypoba’nın sorumlu tutulamayacağını Üye ve Ziyaretçiler kabul ve taahhüt etmektedir.

4.12. mypoba, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, sitede bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca mypoba, hizmetin sunulmaması, teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz. mypoba, hiçbir şekilde Üyeler arasındaki ihtilaflara taraf olmayacaktır.

4.13. mypoba, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı bu kapsamda Üyeler arasında yapılan bilgi paylaşımından da hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, karşı taraf ile paylaştıkları bilgilerin doğruluğundan, gizliliğinden, güvenliğinden ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekten ve gerekli durumlarda açık rızalarının alınmış olmasından tek başına sorumludur.

4.14. Üyeler arasındaki ödeme yöntemi, bedel, vade, iade işlemleri, hizmet iptali, hizmet kalitesi, sözleşme ve bunlardan doğan yasal sorumluluk vb. hususlar Üyelerin sorumluluğundadır. Bu hususlardaki anlaşmazlıklardan mypoba hiçbir şekilde sorumlu değildir. mypoba, Üyelerin iletişime geçmesi ile birlikte, Üye ile akdettiği sözleşmelerde yer alan komisyon oranına hak kazanır.

4.15. Üye ile mypoba arasındaki komisyon, üyelik bedeli vb. gibi konular, Üye ile mypoba arasında akdedilecek sözleşmeler ile düzenlenecektir.

4.16. Üye tarafından mypoba.co üzerinden/aracılığıyla diğer üye/üyeler ile işbirliği kurulması ya da mypoba’ya ait Web Sitesi platformu aracılığıyla diğer üye/üyeler ile iletişim kurulup haricen bir anlaşma yapılması halinde mypoba komisyona hak kazanacaktır. Bu hususun tespitinde, Üye’nin işbirliği içinde olduğu diğer üye/üyeler ile Web Sitesi üzerinden tek bir defa iletişim kurması dahi yeterli olacaktır. Bu kapsamda Üye, mypoba.co üzerinden bir anlaşma yapmadığını ileri sürerek komisyon ödeme yükümlülüğünden kurtulamayacaktır.

4.17. Ödeme ile ilgili işlemlerini mypoba.co üzerinden gerçekleştiren Üyeler mypoba ile akdettikleri Sözleşme’nin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. mypoba, yalnızca kendi sunduğu hizmetin ifasından fatura düzenleyecektir. mypoba, mypoba.co dışında, Üyeler arası gerçekleşen işlemler için fatura vb. düzenlemekle yükümlü değildir.

4.18. mypoba ile Üye’nin yazılı olarak mutabık kalması kaydıyla, Üye’ye mypoba.co’da reklam ve ön plana çıkma hakkını haiz olabilir.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu mypoba.co dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu mypoba.co, veri tabanı, tasarım, metin, kodlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm hususları mypoba’ya aittir.  

Üye ve Ziyaretçiler, mypoba hizmetlerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının mypoba’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Üye ve Ziyaretçiler mypoba’nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

mypoba, bu site vasıtasıyla sağladığı tüm varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. Kullanım Koşullarında Değişiklikler

mypoba dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı, herhangi bir zamanda mypoba.co’da ilan ederek değiştirebilir.

Üyeler ve mypoba arasında hazırlar arasında akdedilen Sözleşme’nin hükümleri öncelikli olarak uygulama alanı bulacaktır. İptal, iade koşulları, Üyeler arasında yapılacak ödeme, teklif süreçleri vb. gibi burada düzenlenmeyen hususlarda Üyeler ve mypoba arasında hazırlar arasında akdedilen Sözleşme’nin hükümleri uygulanacaktır. 

İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" Üye veya Ziyaretçilerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde mypoba’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Mücbir sebepler ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve mypoba’nın önleyemeyeceği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, salgın hastalık, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. 

İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

9. Yürürlük ve Kabul

İşbu "Kullanım Koşulları" ve bunlarda yapılan değişiklikler mypoba tarafından mypoba.co’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Ziyaretçi ve Üyeler işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri mypoba.co yu kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

mypoba ile Üyeler arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, mypoba ile Üyeler arasında akdedilen sözleşmede yer alan yetkili e-posta aracılığıyla yapılacaktır.


Çerez Politikası

Çerez(Cookie) Nedir?

Çerez, ziyaret ettiğiniz bir web sitesi tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. Böylelikle, internet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın tanınmasını sağlayarak size kolaylık sağlayabilir; internet sitesini daha kullanışlı hale getirir.  

mypoba’ da Çerez Kullanımı

Sizlere daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için çerez kullanıyoruz.

mypoba.co internet sitesini ziyaret ettiğinizde, web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini kabul etmiş sayılırsınız. 

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz ancak kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. 

Google Chrome: Browser’ınızın “Adres Bölümünde” yer alan, “Kilit İşareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “İzin Ver” veya “İzin Verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.

Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “Safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Diğer browserlar için de (Opera, Microsoft Edge gibi) ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org , https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz ( https://www.eff.org/tr/privacybadger )

İşbu Çerez Politikasında her zaman değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. 

Kullandığımız çerezler aşağıdaki gibidir: 

 • Kesinlikle Gerekli Çerezler
 • Sizlere mypoba.co intenet sitesi üzerinde gezinme olanağı sağlayan isimsiz çerezler, özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse mypoba.co kullanılamaz.

 • Performans Çerezleri
 • mypoba.co’nun web sitesini geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin mypoba.co’yu nasıl kullandıkları, kullanıcı deneyimleri hakkında bilgiler toplayarak en çok ziyaret edilen sayfalar veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu tür bir çereze örnek “WebAnalytics” çerezlerdir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılabilir ve üçüncü şahıslara verilebilir.

 • Fonksiyonellik Çerezleri
 • mypoba.co’nun ziyaretçi özellik ve tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan isimsiz çerezlerdir. Bu bilgilere dayanarak mypoba.co, her ziyaretçiye toplanan bilgiler doğrultusunda içerik gösterebilir. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi durumunda;

  • mypoba.co’nun bazı bölümleri kullanılamayabilir,
  • mypoba.co’nun arama ve filtreleme bölümleri çalışmayabilir,
  • mypoba.co’nun sağlayabileceği desteğin seviyesini düşürebilir,
  • mypoba.co’nun tercihlerinizi hatırlamaması, size özel bir özelliğin kullanılmaması ya da gösterilmemesine neden olabilir. Tercihlerinizi hatırlamasını engeller.
 • Hedef Çerezleri veya Reklam Çerezleri
 • Bu tür çerezler, mypoba.co’un bilgisi doğrultusunda genellikle www.mypoba.co'nun reklam ağları (Google, Facebook, CustomerIO vb.) tarafından yerleştirilir. Söz konusu çerezlerin kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;

  • İlgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek,
  • Gösterilen reklam sayısını sınırlamak,
  • Reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek,
  • Ziyaret tercihlerinizi hatırlamak.
 • Tarayıcı Çerezleri
 • mypoba, Ziyaretçi ve Üyelerin mypoba.co kullanımı hakkındaki bilgilerini çerez kullanarak elde edebilir. Bu sayede, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilebilir.

  mypoba.co hakkındaki tercihlerinizi ve statünüzü saklayarak internet deneyiminiz iyileşir.

  Tarayıcı çerezleri, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların çoğunluğu en başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır. Ancak bu durumu tarayıcınızın ayarları ile değiştirebilirsiniz.


  'mypoba'

  Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

  Genel

  Mypoba Organizasyon ve Dijital Hizmetler Ltd. Şti. (“mypoba”) olarak mypoba.co internet sitemizi ziyaret edenlerin ve üyelerimizin gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına önem vermekteyiz. Bu hususun ayrıca ilgili yasal mevzuat uyarınca da yasal yükümlülüğümüz olduğunu bilmenizi isteriz.

  Bu kapsamda mypoba, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyum sağlanması için KVKK’nın öngördüğü ilkeleri benimsemekte ve kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

  Bu kapsamda düzenlenen işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası işlenen verilerinizin neler olduğu, mypoba tarafından nasıl işlendiği ve bunlar üzerindeki yasal haklarınızı açıklamaktadır.

  Kısa bir bilgi:

  İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı daha iyi anlayabilmeniz için mevzuatta yer alan tanımları sizler için aşağıya ekledik. Kişisel veriler hakkında daha fazla bilgi için https://kvkk.gov.tr/ internet sitesini incelemenizi tavsiye ederiz.

  Kişisel Veri nedir?

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

  Kişisel Verilerin işlenmesi ne anlama gelmektedir?

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

  1. mypoba Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Kapsamı ve Amacı

  İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda; i)Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, ii) Hangi verilerinizin işlendiği, iii) Kişisel verilerinizin mypoba’nın hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını, iv) Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla mypoba tarafından alınan teknik ve idari tedbirleri, v) Kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçla aktarılabileceğini, vi) Kişisel verilerinizin saklanma sürelerini, vii) Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz, viii) Ticari elektronik ileti tercihleriniz ve ix) Çerez (Cookie) ilişkin bilgiler düzenlenmektedir.

  • Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri nelerdir?

  mypoba kişisel verilerinizi mybopa.co websitesi, üyelik başvurusu, sözleşme süreci, sosyal medya hesapları, çerezler, Whatsapp ve e-mail destek hattı, anket, bilgi talebi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemektedir.

  Açık Rıza: Açık rızanızın olması halinde, açık rızanız doğrultusunda kişisel verileriniz işlenecektir.

  Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi: Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda kişisel verileriniz bu kapsamda işlenebilecektir. Örneğin, 5651 Sayılı Kanun kapsamında, trafik bilgileriniz işlenecektir.

  Fiili veya Hukuki İmkansızlık Nedeni ile Rızanızı Açıklayamayacak Durumda Olmanız: Sizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlememiz zorunlu ise ve fiili veya hukuki imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda iseniz kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması: Kişisel verileriniz sözleşmesel yükümlülüklerin ifası amacı ile işlenebilecektir. Örneğin, mypoba ile yaptığınız sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kişisel verileriniz işlenecektir.

  Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi: mypoba mevzuata uyum için kişisel verilerinizi işleyebilir. Örneğin, ticari elektronik ileti gönderebilmek için kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  Kişisel Verinizi Aleni Hale Getirmişseniz: Örneğin, mypoba destek hattına ilettiğiniz bilgileriniz, talebiniz ya da şikayetiniz ile sınırlı kalmak kaydıyla işlenebilecektir.

  Hak Tesisi için Gerekli Olması: Kişisel verilerinizin mypoba tarafından işlenmesinin mypoba veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  mypoba’nın Meşru Menfaatleri için Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması: Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, kişisel verileriniz mypoba’nın meşru menfaatleri için zorunlu ise işlenebilecektir. Örneğin, mypoba’nın internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve haberdar edilmesi için kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  • Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

  Marka

  mypoba, hizmet tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi Marka, Marka çalışanı ve/veya Marka yetkilisine ait kişisel verileri işlemektedir.

  Gerçek kişi Marka, Organizatör, Sanatçı ve Mekanlar, Marka, Organizatör, Sanatçı ve Mekanların çalışanları/veya yetkililerinin ad, soyad, kimlik bilgileri; banka bilgileri gibi finansal bilgiler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, mesaj bilgileri; hizmetlere ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih bilgileri,

  Marka, Organizatör, Sanatçı ve Mekanların çalışanları/veya yetkililerine ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; vekaletname/sirküler gibi belgelerde yer alan imza gibi özel nitelikli kişisel veriler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri işlenmektedir.

  Mekan

  mypoba, hizmet tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi Mekan, Mekan çalışanı ve/veya Mekan yetkilisine ait kişisel verileri işlemektedir

  Gerçek kişi Marka, Organizatör, Sanatçı ve Mekanlar, Marka, Organizatör, Sanatçı ve Mekanların çalışanları/veya yetkililerinin ad, soyad, kimlik bilgileri; faturaya esas bilgiler, banka bilgileri gibi finansal bilgiler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, mesaj bilgileri; hizmetlere ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih bilgileri,

  Marka, Organizatör, Sanatçı ve Mekanların çalışanları/veya yetkililerine ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; vekaletname/sirküler gibi belgelerde yer alan imza gibi özel nitelikli kişisel veriler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri işlenmektedir.

  Organizatör

  mypoba, hizmet tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi Organizatör, Organizatör çalışanı ve/veya Organizatör yetkilisine ait kişisel verileri işlemektedir.

  Gerçek kişi Marka, Organizatör, Sanatçı ve Mekanlar, Marka, Organizatör, Sanatçı ve Mekanların çalışanları/veya yetkililerinin ad, soyad, kimlik bilgileri; banka bilgileri gibi finansal bilgiler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, mesaj bilgileri; faturaya esas bilgileri, hizmetlere ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih bilgileri,

  Marka, Organizatör, Sanatçı ve Mekanların çalışanları/veya yetkililerine ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; vekaletname/sirküler gibi belgelerde yer alan imza gibi özel nitelikli kişisel veriler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri işlenmektedir.

  Sanatçı

  mypoba, hizmet tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi Sanatçı, Sanatçı çalışanı ve/veya Sanatçı yetkilisine ait kişisel verileri işlemektedir.

  İsim, soyisim, menajer ismi, bağlı olduğu firma ismi, sanat türü, talep edilen fiyat, faturaya esas bilgiler, tercih ettiği hedef kitle, uygunluk tarihleri, işbirlikleri, web sitesi adresi, sosyal medya (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube vb.) e-posta, mesaj bilgileri;

  Gerçek kişi Marka, Organizatör, Sanatçı ve Mekanlar, Marka, Organizatör, Sanatçı ve Mekanların çalışanları/veya yetkililerinin ad, soyad, kimlik bilgileri; banka bilgileri gibi finansal bilgiler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, hizmetlere ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih bilgileri,

  Marka, Organizatör, Sanatçı ve Mekanların çalışanları/veya yetkililerine ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; vekaletname/sirküler gibi belgelerde yer alan imza gibi özel nitelikli kişisel veriler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri işlenmektedir.

  İş adresi, yaşanılan bölge, kullanıcı hareketleriniz, ilgi alanları, ürüne ve hizmetlere ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, ilgi, zevk ve beğenileri kapsayabilecek sosyal medya profilleri, fatura içerikleri, cep telefonu numarası, yorum, içerik, beyan, fotoğraf, video gibi, cihaz kodları, tanımlama (çerez) bilgileri, web işaretçileri bilgileri, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, IP numarası, e-posta ve konum verileri ve tarafınızca web sitemizde oluşturulan bölümler işlenmektedir.

  Çevrimiçi Ziyaretçiler

  Kişisel verileriniz 5651 sayılı Kanun kapsamında işlenmektedir.
  İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri
  Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
  Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

  Kişisel verileriniz Çerez Politika’mız kapsamında işlenmektedir. Lütfen Çerez Politika’mızı inceleyiniz.

  • Kişisel verileriniz hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

  Marka, Mekan, Organizatör, Sanatçılarının ve bunların çalışanları/veya yetkililerinin kişisel verileri sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, hak tesisi ve mypoba’nın meşru menfaatine ilişkin kanuni dayanaklar ile aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • mypoba.co internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve haberdar edilmesi,
  • Üyelik Sözleşmesi'nin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut Üye Müşteri'ler açısından; Üye Müşteri’nin tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Üye Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
  • İlgili kişinin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak ilgili kişinin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
  • Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
  • Hizmet tedarik süreçlerinin takibi,
  • Sözleşme, muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
  • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
  • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
  • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
  • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
  • Hizmet süreçlerinin yürütülmesi,
  • Hizmet teminine ve satın almaya ilişkin sözleşme süreçlerinin takibi ve icrası,
  • Finansal ve muhasebesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yasal süreçlere uyumun sağlanması.

  Çevrimiçi Ziyaretçilerin kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • 5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,
  • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
  • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
  • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
  • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Çerez Politika’sında yer alan amaçlarla ile işlenmektedir. Detaylar için lütfen Çerez Politika’mızı inceleyiniz.
  • Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirler nelerdir?

  mypoba Kredi Kartı Güvenliğini nasıl sağlıyor?

  Banka kartınız ile mypoba’da işlem yaptığınızda kart bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

  Sistemimizde yer alan bilgileriniz şifrelenerek korunmaktadır. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak kullanılır. Satış sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya Nestpay Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“paratika”) üzerinden ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızca görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

  Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği anlaşmalı olduğu ödeme şirketi paratika tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standartıdır. Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi aracılığıyla mybopa’ya kişisel verileriniz gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

  mybopa işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

  • Kişisel verilerin alındığı web sitesindeki tüm alanlar SSL ile korunur,
  • Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
  • Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,
  • Kağıt ortamdaki kişisel verileriniz (örneğin sözleşmeleriniz) mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
  • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

  mybopa’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, mybopa tarafından işletilen platformlara veya mybopa sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, mybopa bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

  Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılır?

  mypoba tarafından işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarabilecektir.

  mypoba hizmetleri için işlenen kişisel verileriniz;

  IT hizmetleri (sunucu, yazılım vb.) kapsamında hizmet aldığımız şirketler ile hizmet sunabilmemiz için,

  Ticari elektronik ileti gönderilebilmesini teminen ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile,

  Basılı materyallerin gönderimi için, kargo, kurye vb. firmalar ile,

  Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifası için iş ortakları, tedarikçi firmalar ile,

  Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifası için gerekmesi durumunda, mypoba.co’da ilişki içerisinde olduğunuz ilgili Organizatör, Sanatçı ve Mekanlar, Marka ile,

  Trafik bilgileriniz (IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mahkeme veya cumhuriyet savcılıkları ile,

  Ticari elektronik ileti işlemlerine ilişkin her türlü kayıt Ticaret Bakanlığı ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile,

  Çevrimiçi ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; yasal yükümlülüğümüzü ifa amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi, bildirim yükümlüğü vb. ) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile,

  Açık rızanız var ise açık rızanız doğrultusunda üçüncü kişilerle,

  Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise kanunlarda düzenlenen amaçlar ile üçüncü kişiler ile paylaşılmaktadır.

  • Kişisel verilerinizin saklanma süresi nedir?

  Üyelik ve satışa yönelik kayıtlar

  10 yıl

  6098 Sayılı Kanun

  Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar

  10 yıl

  6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun

  Çerezler

  En fazla 720 gün

  Ticari elektronik ileti onay kayıtları

  Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl

  6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

  Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri

  2 yıl

  5651 Sayılı Kanun

  Üyelere kişisel veriler

  Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl

  6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

  • Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınız nelerdir? Bu haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

  KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda sıralanmaktadır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı; aktarıldıysa bu üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; hi@mypoba.co adresine mypoba’da kayıtlı olan elektronik posta adresiniz ile e-mail gönderebilir, gerekli değişiklik, bilgi alma, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri talep edebilirsiniz.

  Başvurunuzda, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:

  a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, e) Talep konusu ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

  • Elektronik ticari ileti alma konusundaki tercihlerinizi nasıl değiştirebilirsiniz? 

  hi@mypoba.co adresine elektronik posta atarak değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz

  • Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi nasıldır?

  mypoba tarafından kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politika'mızı inceleyebilirsiniz.

  2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

  mypoba mevzuatın öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

  3. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

  İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. 

  'mypoba'

  KVKK Başvuru Formu

  Başvuru Şekli

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvurunun “yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle" iletileceğini ifade etmektedir.

  Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere, mypoba tarafından pozitif hukukumuzun “yazılılık” kriterleri dikkate alınarak İlgili Kişiler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili Kişiler, işbu formu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi;

  • Güvenli elektronik imzası ile hi@mypoba.co adresine bir e-posta göndererek veya
  • Bu forma atacağı el yazısı imzası ile (Kolektif House Levent, Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No.5 34394 Şişli / İstanbul) adresine yapacağı şahsi başvuru ile veya
  • Noter marifetiyle
  başvuruda bulunabilir.

  Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile mypoba’ya iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret ‘İlgili Kişiye’ yansıtılacaktır.

  • İlgili Kişinin irtibat bilgileri:

  • Ad Soyad:

   TCKN:

   Telefon veya Cep Telefonu Numarası:

   E-posta adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):

   Şahsi KEP Adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):

   Adres (Cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa):

  • İlgili Kişinin şirket ile ilişkisine ilişkin açıklamalar (Marka, Tedarikçi, Sanatçı, Müşteri, Çevrimiçi Ziyaretçi gibi):

  • İlgili Kişinin KVKK md. 11 kapsamında talebi:

  • İlgili Kişinin İmzası ve Tarih (Kağıt ortamda başvuru yapılması halinde):